Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 września 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-09-14 • REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (on-line) „Zielono mi!”

REGULAMIN  X  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (on-line)

PT.: „Zielono mi!”

 

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI  Szkół Podstawowych.
 2. Temat fotografii związany jest z kolorem zielonym i obejmuje wszystko co ma taki kolor w przyrodzie lub jest wytworem człowieka. Oceniany będzie pomysł, zaskakujące i niecodzienne ujęcie tematu.
 3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I – grupa młodsza – uczniowie klas I – III

II – grupa starsza – uczniowie klas IV – VI

 1. Uczestnicy powinni przesłać maksymalnie jedną fotografię na maila: konkursymecikal@onet.pl.
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własnego autorstwa dotąd nie publikowane, nie przerabiane komputerowo, nie skopiowane z Internetu, wykonane samodzielnie aparatem lub telefonem.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię, nazwisko, klasę i wiek autora zdjęć
  • Nazwa szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 4. Prace należy dostarczyć do 16 października 2020  roku  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 6. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
 7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2020  roku na stronie internetowej szkoły w Męcikale: www.spmecikal.szkolna.net oraz na stronie www.brusy.pl. Opiekunowie zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników.
 10. Nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane pocztą lub dostarczone do szkoły laureata.

 

POWODZENIA !!!


 

Pliki do ściągnięcia:
REGULAMIN KONKURSU (241 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!