Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2002-09-03 • Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 1 Statutu Gminy Brusy podaję do publicznej wiadomości terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej , które odbędą się w biurze Rady :

1. Komisja Zdrowia , Pomocy Społecznej i Rodziny - 5.09.02 r. godz. 14.30
1) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
- podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2003 rok ,
- zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy .
2) Informacja na temat zmian ustawy o pomocy społecznej .
3) Sprawy organizacyjne.

2. Komisja Budżetu i Finansów - 6.09.02 r. godz. 10.00
1) Zaopiniowanie materiałów sesyjnych przygotowanych na XXXV sesję Rady Miejskiej .
2) Informacja MGOPS o sposobie wykorzystania funduszy przydzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2002 roku .
3) Informacja o stanie mienia komunalnego.

3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 6.09.02 r. godz. 12.00
1) Zaopiniowanie materiałów przygotowanych na XXXV sesję Rady Miejskiej.
2) Informacja na temat skupu zbóż.
3) Sprawy różne .

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego - 10.09.02 r. godz. 10.00
1) Podsumowanie spotkania wyjazdowego komisji dotyczącego realizacji inwestycji we wsi Leśni i Czyczkowy .
2) Zaopiniowanie materiałów sesyjnych .

5. Komisja Oświaty , Kultury i Sportu - 12.09.02 r. godz. 11.00
1) Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2) Informacja dyrektora GZO dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego .
3) Propozycje budżetowe dla oświaty na 2002 rok .
4) Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności klubów sportowych na terenie gminy.
5) Sprawy różne.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!