Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2002-09-02 • Proponowany porządek obrad na XXXV sesję Rady Miejskiej
13 września 2002 roku ( tj. piątek ) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się sesja Rady.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego .
5. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2002 roku .
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmian w budżecie gminy na 2002 rok ( p. Lidia Napiontek ),
b) wprowadzenia zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2003 rok ( Burmistrz Brus ) ,
c) upoważnienia Zarządu Miejskiego w Brusach do zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizację inwestycji ( Burmistrz Brus ),
d) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brusy” ( p. Lidia Napiontek ),
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej części działki nr 254/7 we wsi Męcikał ( p. Jacek Domozych ),
f) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 208/19 , położonej w obrębie geodezyjnym Czapiewice , z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ( p. Jacek Domozych ),
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 208/19 położonej w obrębie geodezyjnym Czapiewice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ( p. Jacek Domozych ),
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 25/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kruszyn z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe ( p. Jacek Domozych ) ,
i) uchwalenia mpzp dla działki nr 335/1 położonej w Leśnie , gm. Brusy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ( p. Jacek Domozych ) ,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/11 położonej we wsi Męcikał z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi turystyczne ( p. Jacek Domozych ),
k) zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych publicznych ulic i dróg na terenie gminy Brusy ( p. Jerzy Ratajczak ),
l) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2003 rok ( p. Lidia Napiontek ),
m) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy ( p. Jerzy Ratajczak ),
n) przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach ( p. Teresa Wojciechowska ) ,
o) zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGK w Brusach ( p. Roman Bruski ) ,
p) zmiany uchwały Nr V - 62/99 z 25.02.1999 r. ( p. Piotr Elszkowski ) ,
q) zmiany uchwały Nr V- 63/99 z 25.02.1999 r. ( p. Piotr Elszkowski ) .

9. Zgłaszanie interpelacji .
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie obrad.


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!