Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2003-05-30 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek w Lubni

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA BRUS

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn. zm.) zawiadamia się że:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi sportu i parking wraz z zielenią towarzyszącą działek nr nr 370/2, 371 i 372 we wsi Lubnia gm. Brusywraz „prognozą”, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska,

będzie wyłożony do publicznego wglądu

w dniach od 9 czerwca 2003 r. do 30 czerwca 2003 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pok. Nr 31, w godz. 800 - 1400

Zgodnie z art. 23 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projektach planów, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Brus z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!