Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2004-11-12 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Więcej na temat przetargu

Brusy, 2004-11-10

Nr SP I 341 - 1/04

  • OGŁOSZENIE

  • O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy, tel./fax. (0-52) 3982259 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę okien PCV dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach.

    • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego,
      kancelaria pok. nr 2

Upoważniony do kontaktów z Wykonawcami: p. Jan Szulc, tel.( 0-52 ) 398 22 59

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 22 kpl. okien PCV o wymiarach 2050 x 2300 wg załączonego rysunku z kotwami montażowymi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych, bądź częściowych.

Termin wykonania zamówienia: do 17 grudnia 2004 r.

Każda oferta powinna zawierać:

  • wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 60.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT, za całość zamówienia - 100%

Ofertę należy złożyć do dnia 29 listopada 2004r. do godz. 1100 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 listopada2004r.
o godz. 1115, w gabinecie dyrektora.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!