Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-04 • Odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi

 

Wczoraj, 3 lipca br. Wojewoda Pomorski Piotr Karczewski odznaczył czterech mieszkańców gminy Brusy Złotymi Krzyżami Zasługi nadanymi im przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. To wyjątkowe odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej otrzymali: Marian Kołodziej, Alojzy Grzegorz Liedtke, Kazimierz Szyszka i Rajmund Meller.

W trakcie dekoracji:Odznaczeni Krzyżami Zasługi, od lewej: Szyszka Kazimierz, Liedtke Alojzy oraz Kołodziej Marian.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi, od lewej: Szyszka Kazimierz, Liedtke Alojzy oraz Kołodziej Marian.

Poniżej krótko przedstawiamy sylwetki nowych Kawalerów Złotego Krzyża Zasługi:

Marian Kołodziej
- urodził się 1 lipca 1933 roku w Brusach. W 1962 roku przyjął po ojcu pracę zawodową i został organistą w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Pracę organisty wykonywał do momentu przejścia na emeryturę  w 2002 roku. Za swój wkład na rzecz Kościoła otrzymał dyplom od biskupa Jana Bernarda Szlagi.
40 lat prowadził Chór „Lutnia”, który pod jego kierownictwem i dyrygenturą osiągał prestiżowe nagrody w konkursach o zasięgu regionalnym. Wyróżniony został kilkakrotnie przez Pomorski Związek Śpiewaczy za udział i organizację  przeglądu chórów. Wyróżniał się aktywną działalnością w dziedzinie rozwoju kultury sakralnej i świeckiej, co dokumentują w licznych opracowaniach historycznych o Pomorzu znamienici twórcy literatury kaszubskiej.

Alojzy Liedtke
- od początku swej działalności społecznej i zawodowej promował tradycje kaszubskie, które w jego rodzinie od pokoleń były pielęgnowane. Jego praca odegrała szczególną rolę  edukacyjną miejscowej społeczności. Zajmował się między innymi zdobnictwem kaszubskim, malowaniem oraz rzeźbieniem. Jego prace doceniane były na wielu wystawach ciesząc się zainteresowaniem nie tylko w kraju ale i za granicą, gdzie wielokrotnie reprezentował sztukę kaszubską.
Alojzy Liedtke zajmował się szczególnie działalnością kulturalno – oświatową. Był pierwszym dyrektorem Wiejskiego Domu Kultury w Brusach. Od 1951 roku prowadził amatorski Teatr Lalki „Świerszczyk”. Był to w tym czasie jedyny teatr lalek w powiecie chojnickim. Fakt ten został doceniony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chojnicach w 1952 roku.
W następnych latach p. Liedtke prowadził objazdowy Teatr Lalki „Tęcza”. Członkowie teatru sami wykonywali rekwizyty oraz organizowali środki transportu by szerzyć działalność kulturalną, co w okresie gojenia się ran po wojennej zawierusze było szczególnie ważne dla społeczeństwa polskiego. Działalność Teatru była wysoko oceniana i dotowana w następnych latach przez Ministerstwo Kultury.
W środowisku, w którym mieszkał aktywnie włączał się w inne dziedziny życia społecznego. Od 197 1 roku był członkiem Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Kultury, od 1978 r. członkiem Kaszubskiego Towarzystwa Kulturalnego, a od 1983 r. w-ce prezesem Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Jest szanowanym mieszkańcem Brus, cieszy się autorytetem, jest ceniony za swoją ofiarną działalność nie tylko przez swoich wychowanków ale także przez mieszkańców miasta i gminy Brusy. 

Kazimierz Szyszka
- pochodzi z Chojnic jednak na trwałe związał się z Brusami. Z zawodu i zamiłowania jest fotografem. Swą działalność rozpoczął w 1960 roku. Prace Kazimierza Szyszki przyczyniły się do promocji Brus w najbliższej okolicy w kraju i za granicą. Co roku jest on fotografem organizowanego od 12 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Zdjęcia te wykorzystywane są do różnego rodzaju publikacji i opracowań. Po dzień dzisiejszy czarno – białe fotografie wywołuje samodzielnie w ciemni, gdzie za pomocą odczynników z kliszy powstają zdjęcia.
Kazimierz Szyszka uczestniczy we wszystkich ważnych dziedzinach życia społeczno – kulturalnego miasta i miny Brusy.
Jego zdjęcia stanowią największy w mieście i gminie zbiór dokumentacji fotograficznej upamiętniającej historię Brus, a w szczególności najważniejsze wydarzenia i momenty przełomowe.
Kazimierz Szyszka jest nie tylko fotografem, ale również od lat jest członkiem Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krebane”, gdzie pełni funkcję członka Zarządu tego Stowarzyszenia. Wraz z zespołem bierze udział w spotkaniach promujących kulturę kaszubską w kraju i za granicą.
Od wielu lat jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego aktywnie angażując się w prowadzoną przez tę organizację działalność.
Cieszy się szczególnym autorytetem wśród mieszkańców miasta i gminy Brusy, którzy szczególnie wysoko oceniają jego wzorową pracę zawodową oraz ofiarną działalność publiczną.

Rajmund Meller
- Rajmund Meller zawodowo pracował jako stolarz i instruktor w Hufcu Pracy w Chojnicach. Swoją wieloletnią działalność społeczną związał przede wszystkim z utrwaleniem historii poprzez wykonywanie fotografii. Odegrał ważną rolę  w inicjowaniu i tworzeniu działalności kulturalnej w Brusach. Kiedy w 1969 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej uruchomiło działalność Wiejskiego Domu Kultury zajął się tworzeniem kroniki  gminnej działalności kulturalnej.
W kolejnych latach był instruktorem  oraz społecznie prowadził liczne kółka fotograficzne.
Wykonywał prace tematyczne związane przede wszystkim z kulturą regionalną dokumentując jednocześnie piękno ziemi i kultury kaszubskiej.  Brał udział w licznych konkursach i wystawach fotograficznych o zasięgu  nie tylko lokalnym, ale też regionalnym i ogólnokrajowym.
Pracując ponad 40 lat wiele godzin dziennie  jako fotograf, często w trudnych warunkach, stracił wzrok i w ostatnich latach nie może czynnie  oddawać  się swojej życiowej pasji.

Krzyż Zasługi – to polskie cywilne odznaczenie Państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy Ustawy z dnia 23 czerwca 1923  roku i nadawane do chwili obecnej.
Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:
• wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,
• ofiarną działalność publiczną,
• ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!