Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-11 • Nowy Posterunek Policji w Brusach


Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Brusach podjęli uchwałę w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki o powierzchni prawie 1600m2 pod nową siedzibę Posterunku Policji w Brusach. Nowy obiekt ma powstać w sąsiedztwie istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – Henryk Szczepański wstępnie oszacował koszt budowy na ok. 1,5 mln zł. Samorządcy mają nadzieję, że wraz z ukończeniem budowy zwiększy się zatrudnienie funkcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy Gmina Brusy finansuje dwa etaty policjantów.

Przypomnijmy!
    W dniu 14 maja 2007r. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy zamierzającej do utworzenia docelowej siedziby Posterunku Policji w Brusach. Trudne warunki lokalowe Policji w Brusach w budynku urzędu przy ul. Na Zaborach 1 skłoniły obie strony do podjęcia wspólnych działań w celu stworzenia nowej bazy.
    Kolejnym krokiem po podpisaniu porozumienia i podjęciu uchwały w sprawie przekazania przedmiotowego gruntu na rzecz Skarbu Państwa będzie opracowanie dokumentacji projektowej budynku. Zgodnie z zapisami porozumienia oraz zapewnieniami Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji – H. Szczepańskiego budowa posterunku policji w Brusach już w przyszłym roku znajdzie się w planie inwestycyjnym Policji. Dzięki budowie nowej siedziby Posterunku Policji w Brusach poprawią się warunki obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Brusy, a także zapewnione zostaną godne warunki pracy całej załogi bruskiego posterunku.
Teren na którym ma powstać nowa siedziba bruskiej policji:

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!