Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-17 • Ogłoszenie Burmistrza Brus odnośnie działek komunalnych w Lubni
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza  Brus
 z  dnia   17 lipca  2007r.


 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z późń. zm.)
 BURMISTRZ  BRUS  o g ł a s z a, co następuje: 


I.

Z  zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do zbycia  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne następujące działki  komunalne w Lubni:

    nr 370/6 o  pow. 0,2034 ha    za  kwotę  netto  30.510,- zł
    nr 370/13 o pow. 0,1809 ha   za  kwotę  netto  27.135,- zł
    nr 370/14 o pow. 0,2220 ha   za  kwotę  netto  33.300,- zł

II.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od   17 lipca   do   8 sierpnia  2007r.   
     
III.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowych nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno  do   dnia  29 sierpnia  2007r. 


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!