Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-20 • Spotkanie Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Brusach

Dnia 12 lipca br. w siedzibie firmy „FUNGOPOL” w Brusach przy ulicy Chełmowskiej 17 odbyło się spotkanie Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W spotkaniu udział wzięli:

- Zarząd Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, w składzie:

•    Kanclerz – Jan Ryszard Morawski – GOSPODARSTWO SADOWNICZE,    PENSJONAT GOLF
•    Wicekanclerz – Robert Skórzewski – FUNGOPOL Sp. j.
•    Wicekanclerz – Monika Milszewska – ZM NOWAK
•    Skarbnik – Jerzy Blok – GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA – ŻUKOWO
•    Sekretarz – Beata Oworuszko – OSM STAROGARD GDAŃSKI

- Witold Ossowski – Burmistrz Brus
- Kazimierz Sumisławski - Dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
- Magdalena Loose – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Przemysław Aszyk – Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze Mylof
- Leszek Pękala – Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku
- Joanna Kołodziejczyk -  Piekarnia Mielnik
- Anna Lis – Gościniec
- Piotr Napiątek  - Radny rady miejskiej w Brusach
- Andrzej Brzostowski

Na spotkaniu zaprezentowana została koncepcja pracy Oddziału, przedstawiono także informacje na temat krajowego systemu znakowania żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”. Osoby chętne miały możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Historia powstania Pomorskiego Oddziału Izby produktu Regionalnegio i Lokalnego
Pomorski Oddział Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego powołany został 16 maja br. a pierwsze posiedzenie Zarządu odbyło się 21 czerwca.

Celami Izby jest:

•    Kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, promowanie tych produktów oraz inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku.
•    Działania na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego.
•    Promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popieranie kształcenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego producentów i pracowników. Organizowanie w różnych formach spotkań tematycznych i szkoleń.
•    Informowanie konsumentów o walorach produktów regionalnych i lokalnych.
•    Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
•    Organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.
•    Występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
•    Działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, polskich instytucji i polskiego rynku do wykorzystania szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.
•    Ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie w dziedzinie produktów regionalnych i lokalnych. Przedkładanie postulatów dotyczących spójności, przejrzystości i sprawności stanowionego prawa.
•    Działanie na rzecz rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i mediacji oraz uczestniczenie na odrębnych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością swoich członków.
•    Organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: http://produktyregionalne.pl/cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!