Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-08-01 • Obowiązkowa wymiana dowodów osobistych!
UWAGA! Wydłużamy pracę biura dowodów osobistych

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że wraz z końcem 2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody tracą ważność od 1 stycznia 2008 roku i dokonanie jakiejkolwiek czynności na ich podstawie będzie niemożliwe (np. odbiór emerytury, renty, załatwienie spraw w bankach, urzędach i innych instytucjach).
Zachęcamy zatem Państwa do sukcesywnego składania wniosków, gdyż zwlekanie z wymianą na ostatni kwartał bieżącego roku będzie wiązało się z wydłużonym  okresem oczekiwania na nowy dowód osobisty.
 
Wychodząc na przeciw naszym mieszkańcom wydłużyliśmy pracę biura wymiany dowodów osobistych. W następujących dniach, tj.:
•    3-7 września,
•    10-14 września,
•    24-28 września
biuro to będzie czynne w godzinach od 7.00 do 20.00.

Przypominamy, że składając wniosek należy  dołączyć:

-    2 aktualne fotografie z całkowitym odsłoniętym lewym uchem ( bez kolczyka)
-    odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku, gdy akt zarejestrowany jest w innym USC niż miejscowy)
-    dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
-    dotychczasowy dowód osobisty.

Dodatkowo informujemy, że w miesiącu wrześniu będzie możliwość składania wniosków poza Urzędem Miejskim w Brusach. W dniu 16 września br. w Wiejskim Domu Kultury w Leśnie oraz 23 września br. w Wiejskim Domu Kultury w Kosobudach w godz. od  9.00 do 14.00 dyżurować będzie pracownik biura dowodów osobistych, który przyjmował będzie wnioski. 

W obu przypadkach na miejscu będzie również fotograf z usług którego skorzystać będą mogły osoby zainteresowane złożeniem wniosku.I N F O R M A C J A

o obowiązkowej wymianie dowodów osobistych

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że do końca 2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody tracą ważność od 1 stycznia 2008 roku i dokonanie jakiejkolwiek czynności na ich podstawie będzie niemożliwe (np. odbiór emerytury, renty, załatwienie spraw w bankach, urzędach i innych instytucjach).
Zachęcamy Państwa do sukcesywnego składania wniosków, gdyż zwlekanie z wymianą na ostatni kwartał bieżącego roku będzie wiązało się z wydłużonym  okresem oczekiwania na nowy dowód osobisty.
Istnieje również zagrożenie, iż w przypadku złożenia wniosków w ostatnich tygodniach grudnia, nowe dowody mogą nie zostać wydane do końca 2007 roku.

Do wniosku proszę dołączyć:

-    2 aktualne fotografie z całkowitym odsłoniętym lewym uchem ( bez kolczyka)
-    odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku, gdy akt zarejestrowany jest w innym USC)
-    dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
-    dotychczasowy dowód osobisty.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 we wtorki od 8.00 do 16.00.

W dniach od 1 - 3 i 22 - 24 oraz 29 - 31 sierpnia br. biuro wymiany dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Brusach czynne będzie od godz. 7:00 do 20:00.
Uwaga! KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINASóW

Mamy obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego!
         
         W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, na odpowiednim formularzu:
        
•    NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą,
•    NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

W terminie określonym w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681 z późniejszymi zmianami).


Dla przykładu:

1.    Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
2.    Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzący w ogóle działalności gospodarczej obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.


Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!