Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-01-31 • Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubnia z przerzutem ścieków do Zalesia – Zadanie 2, gm. Brusy

Obwieszczenie

    Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamia strony postępowania

na wniosek Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy z upoważnienia której występuje firma „ELJOT” B.L.M.T Jarosz, ul. Partyzantów 13C/8, 80-254 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubnia z przerzutem ścieków do Zalesia – Zadanie 2, gm. Brusy” realizowanego na działkach nr nr 60/15, 44, 53, 60/14, 60/12, 60/17, 60/16, 60/10, 46/5, 76, 78/1, 46/2, 46/4, 47/1, 48/2, 48/3, 52/6, 52/3, 52/4, 51, 420/3, 40/2, 40/3, 37/1, 39, 37/2, 36/1, 36/6, 33, 35, 32/3, 15, 81/1, 81/2, 81/3, 260, 212/8, 429/2, 429/1, 261/1, 214/3, 214/25, 214/26, 262/2, 262/5, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 262/6, 266/1, 263/1, 262/8, 262/9, 267/1, 265/13, 454, 453, 452, 451, 450, 457, 456, 455, 265/5, 265/4, 265/3, 264, 271/1, 272/1, 273/1, 269/6, 214/23, 214/19, 214/18, 214/16, 214/15, 214/13, 214/12, 214/10, 270/2, 270/3, 270/1, 269/2, 269/9, 269/8, 214/21, 181, 189, 270/10, 274, 276/9, 276/8, 276/4, 276/3, 276/2, 276/5, 276/6, 276/12, 276/13, 276/14, 276/18, 276/16, 276/17, 277/3, 277/4, 296, 285, 286/3, 288/3, 191, 192, 289, 291, 292/4, 292/1, 200/6, 293, 294/3, 294/2, 295, 342, 297/5, 297/1, 298, 299, 296, 278/6, 278/5, 301/1, 302, 303, 304/1, 304/4, 304/10, 283, 304/8, 280/9, 280/7, 305/4, 381, 379/3, 379/2, 379/1, 377, 376, 375, 369, 368, 367, 366, 364/2, 363, 362, 361/1, 359, 357/1, 356/2, 354, 353, 200/5, 200/1, 203/1, 386/3, 343, 344/4, 219/1, 219/2, 220/1, 344/3, 345/11, 345/10, 345/19, 345/9, 345/7, 345/4, 345/2, 345/6, 345/13, 345/20, 345/18, 345/16, 345/15, 370/15, 370/17, 370/7, 370/8, 370/9, 370/12, 370/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubnia oraz na działkach nr nr 316, 315, 313, 312, 311, 310, 309, 307 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zalesie, Lubnia, Orlik, Lamk”.   

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewnia się stronie czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia, pok. nr 37 Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!