Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-04 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie rozprawy administracyjnej.


OBWIESZCZENIE


 Na podstawie art. 49, art. 89 § 2, 90 § 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


zawiadamiam

że w dniu 25 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, sala nr 1  odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie ul. Dworcowej w Brusach (2680G) wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową ronda na skrzyżowaniu z Placem Jana Pawła II oraz przebudową drogi powiatowej 2610G Brusy – Kosobudy” realizowanego na działkach nr nr 756/4, 752/8, 752/7, 367, 489, 463/1, 416/3, 575/1, 561/23, 612/11, 564/11, 470/13, 470/14, 470/21, 470/15  - obręb Brusy, dz. nr 364/1 - obręb Kosobudy.
 Przedmiotowa rozprawa stanowi element konsultacji społecznych prowadzonych na etapie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody w jej przeprowadzeniu.
Obecność na rozprawie administracyjnej jest nieobowiązkowa.


Obwieszczenie umieszcza się na:
1. strona internetowa UM w Brusach
2. tablica ogłoszeń UM w Brusach
3. tablica ogłoszeń Osiedla nr 1 w Brusach
4. tablica ogłoszeń sołectwa Kosobudy
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!