Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-04 • Równać Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy .

Informujemy o Regionalnym Konkursie Grantowym, który ogłosiła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach ósmej edycji Programu „Równać Szanse 2008”.
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty trwające do 6 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne zamierzające powołać stowarzyszenie. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.


1. Misja Programu „Równać Szanse”
Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

2. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych
i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:
- umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,
- umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

3. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
    •dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy
    •szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

4. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)
- organizacje pozarządowe
- domy kultury
- biblioteki gminne
- grupy nieformalne, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie
(do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

Wszystkie informacje na temat konkursu (zasady, formularz wniosku oraz kryteria oceny) znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl. Informacje udzielane są także drogą mailową: rownacszanse@pcyf.org.pl oraz telefonicznie: (022) 826 10 16.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!