Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-14 • Ogłoszenie Burmistrza Brus o zbyciu na cele rolnicze działek w Lubni.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Brus
z dnia 14 sierpnia 2008r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.)
Burmistrz Brus o g ł a s z a , co następuje:

I.
Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do zbycia na cele rolnicze następujące działki w Lubni zapisane w KW NR 22036 Sadu Rejonowego w Chojnicach:
330/4 o pow. 4,2761 ha za cenę brutto 55.000,- zł
330/5 o pow. 5,2679 ha za cenę brutto 66.700,- zł

II.
Ogłoszenie wywiesza sie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie od 14sierpnia do 5 września 2008 r.

III.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości mogą złożyć wniosek do dnia 26 września br.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!