Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 16 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-20 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie "Budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta."

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że w dniu 14 sierpnia 2008r.

Burmistrz Brus

w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Chojnice znak RŚiGN 7624-77/7/08 z dnia 29 lipca 2008r., zgodnie z art. 46a ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),

uzgodnił

w drodze postanowienia znak Nr IRG 7625-20/08 projekt  decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”.

Z treścią postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pokój nr 37.
Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!