Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-21 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przeds. pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Główna i Leśna..."

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że w dniu 21 sierpnia 2008r.

Burmistrz Brus
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wystąpił do Wojewody Pomorskiego, Starosty Chojnickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Główna i Leśna w miejscowości Zalesie, gm. Brusy” realizowanego na działkach nr nr 225/2, 48, 118, 35, 84, 85 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie.
Doręczenie niniejszej informacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się na:
1.    strona internetowa UM w Brusach www.brusy.pl
2.    tablica ogłoszeń UM w Brusach
3.    tablica ogłoszeń sołectwa Zalesiecms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!