Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-21 • Obwieszczenie Burmistrza Brus o rozprawie administracyjnej w sprawie „Przebudowy drogi gminnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Główna i Leśna w miejscowości Zalesie, gm. Brusy.”

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49, art. 89 § 2, 90 § 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12 września 2008 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, sala nr 1 odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Główna i Leśna w miejscowości Zalesie, gm. Brusy”.
    Przedmiotowa rozprawa stanowi element konsultacji społecznych prowadzonych na etapie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody w jej przeprowadzeniu.

Obwieszczenie umieszcza się na:
1.    strona internetowa UM w Brusach www.brusy.pl
2.    tablica ogłoszeń UM w Brusach
3.    tablica ogłoszeń sołectwa Zalesie

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!