Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-29 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie "przebudowy ul. Dworcowej w Brusach wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową ronda... "

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że


Burmistrz Brus

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego,  zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

wydał

w dniu 29 sierpnia 2008r. decyzję znak Nr IRG 7625-18/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie ul. Dworcowej w Brusach (2680G) wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową ronda na skrzyżowaniu z Placem Jana Pawła II oraz przebudową drogi powiatowej 2610G Brusy – Kosobudy” realizowanego na działkach nr nr 756/4, 752/8, 752/7, 367, 489, 416/3, 561/23, 612/11, 564/11, 470/13, 470/14, 470/21, 470/15  - obręb Brusy, dz. nr 364/1 - obręb Kosobudy”.
Z treścią decyzji zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pokój nr 37.
Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Obwieszczenie umieszcza się na:
1.    strona internetowa UM w Brusach www.brusy.pl
2.    tablica ogłoszeń UM w Brusach
3.    tablica ogłoszeń Osiedla nr 1 w Brusach
4.    tablica ogłoszeń sołectwa Kosobudycms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!