Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 września 2019r.
3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Napisz do nas!
powrót

2016-11-16 • Wysokie dofinansowanie dla Gminy Brusy

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15
w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Podziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020. Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.003.169,76 zł. co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych dla projektu pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych”. Projekt realizowany będzie przez Gminny Zarząd Oświaty w Brusach.
Projektem objętych zostanie 571 uczniów i uczennic oraz 69 nauczycieli z 10 szkół z terenu
gminy Brusy tj.: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach; Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach; Szkoła Podstawowa im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia
w Kosobudach; Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie; Szkoła Podstawowa w Męcikale; Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach; Szkoła Podstawowa w Zalesiu; Szkoła Podstawowa w Lubni; Gimnazjum w Lubni; Gimnazjum
w Brusach. Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami bądź o niższych aspiracjach wymagających wyrównania braków edukacyjnych
i rozwojowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, szczególnie w zakresie języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych. Ponadto szkoły biorące udział w projekcie doposażone zostaną w niezbędny do realizacji zajęć sprzęt.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!