Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 grudnia 2019r.
Poprawa efektywności energetycznej Napisz do nas!
powrót

2016-12-16 • "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. takie prace jak: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. W części budynków wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz nastąpi modernizacja kotłowni. W większości budynków zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Wytworzona energia z OZE wykorzystana będzie na potrzeby własne jednostek.

Termomodernizacji zostaną poddane 33 obiekty użyteczności publicznej należące do 6 jednostek samorządu terytorialnego. Zadania Powiatu Chojnickiego w ramach projektu dotyczyć będą budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach, Technikum nr 3 w Chojnicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie oraz Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Powiatu Chojnickiego z Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk.

Wartość projektu wynosi 30 627 198,00 zł, w tym wartość zadań Powiatu Chojnickiego: 7 294 902,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 27 401 290,57 zł, w tym: wartość kosztów kwalifikowalnych Powiatu Chojnickiego:
6 438 470,15 zł.

Poziom dofinansowania: 83,56% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 897 477,43 zł,w tym dla Powiatu Chojnickiego: 5 380 211,00 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 06.2016 r. – 09.2018 r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!