Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-03 • Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem

Projekt pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 


Streszczenie Projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przychodni lekarskiej w Brusach oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Przeprowadzona zostanie akcja profilaktyczno – promocyjna dotycząca cukrzycy i chorób układu krążenia Realizacja projektu poprawi dostęp do lepszej jakości podstawowych usług medycznych i pozwoli na wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej i wzmocnienie struktur społecznych w gminie Brusy.

Okres realizacji Projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: wrzesień 2012 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: lipiec 2014 r.

Zestawienie finansowe (zgodne z umową o dofinansowanie projektu):
Całkowity koszt realizacji Projektu: 3.794.052,35 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 3.794.052,35 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 0,00 zł.
Poziom finansowania Projektu ze środków EFRR: 52,71%
Kwota finansowania ze środków EFRR: 2.000.000,00 zł.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 23.12.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Wiesława Byczkowskiego. 


 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!