Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 17 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-07-25 • Budowa punktu postojowego przy Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach

          Zbyt mała liczba miejsc postojowych przy Chacie Kaszubskiej, zmuszała odwiedzających do parkowania na drodze. W roku 2011, Gmina Brusy wykupiła teren pod budowę parkingu. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów oraz turystów, wybudowano punkt postojowy, graniczący ze ścieżką rowerową wybudowaną w ramach Kaszubskiej Marszruty.

        Prace nad budową nowego punktu postojowego odbywały się w ramach projektu pn. „Borowiackie Szlaki kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. Projekt jest realizowany przez Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Brusy oraz Gminą Czersk.
       Przewidziane w ramach projektu działania mają na celu aktywną ochronę przyrody przed turystami, poprzez przygotowanie dla nich ciekawych, dobrze oznakowanych miejsc wypoczynku i miejsc postojowych wyposażonych w elementy małej infrastruktury. Ponadto w ramach projektu zaplanowane jest m.in. odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych. Zadanie w 95% zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych.

       W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Brusy powstanie mała infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze stołami, toaleta typu toi-toi, stojaki na rowery i śmietniki.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski z siedzibą w Charzykowach.


Zadanie jest dofinansowane w ramach Działania 5.1 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierna i niekontrolowaną presja turystów Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!