Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 stycznia 2019r.
M-GOPS Aktywność drogą do sukcesu • Rok 2011 Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

Zakończyliśmy realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” w roku 2011

 
Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zakończył realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” w roku 2011 w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej, a w konsekwencji zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Grupą docelową projektu były kobiety pozostające bez pracy, zarówno bezrobotne rejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń MGOPS, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach społecznych, wychowawczych, życiowych, często  z problemem uzależnienia w rodzinie.

Wsparciem objętych zostało 16 kobiet. W ramach projektu podopieczne MGOPS uczestniczyły w następujących działaniach: warsztaty kształtujące umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa. i indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej   i indywidualne konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia dla kobiet, warsztaty podstaw wizażu i autoprezentacji oraz szkolenia i kursy zawodowe dostosowane tematycznie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek, w tym: nowoczesny sprzedawca, obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne, kompleksowa obsługa komputera, kurs prawa jazdy kat. B, opiekunki środowiskowej, wizaż i stylizacja.
Dodatkowo uczestniczki projektu i ich rodziny wzięły udział w zorganizowanym jednodniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Parku Dinozaurów w Łebie oraz w warsztatach twórczych.


Wartość otrzymanego w 2011 roku dofinansowania projektu wyniosła 101.918,11 zł.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!