Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 września 2018r.
Gospodarka odpadami • Odbiór nieczystości stałych i ciekłych Napisz do nas!
powrót

Ewidencja zbiorników bezopływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona należy wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach, to przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Urząd Miejski w Brusach informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgłoszenia należy dokonać na opracowanym wzorze druku (do pobrania poniżej). • ZGŁOSZENIE - zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków Wypełniony druk należy złożyć : Osobiście: biuro nr 29 tut. urzędu, w godz. pracy urzędu (pon.,śr.- pt. 7.00 - 15.00, wt. 8.00 – 16.00); Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Pliki do ściągnięcia:
Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezopływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków (36 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!