Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 listopada 2018r.
M-GOPS Aktywność drogą do sukcesu • Rok 2012/2013 Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

„Aktywność drogą do sukcesu” – podsumowanie projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach wraz z rokiem 2013 skończył kolejną odsłonę projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet z terenu miasta i gminy Brusy, pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej, a w konsekwencji zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Grupą docelową projektu na lata 2012/2013 było 16 kobiet pozostających bez pracy, zarówno bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń MGOPS, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach społecznych, wychowawczych, życiowych, dodatkowo obciążonych niepełnosprawnością.

W ramach projektu podopieczne MGOPS uczestniczyły w następujących działaniach: warsztaty kształtujące umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa i indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej   i indywidualne konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia dla kobiet, warsztaty podstaw wizażu i autoprezentacji oraz szkolenia i kursy zawodowe dostosowane tematycznie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek, w tym: obsługa kas fiskalnych oraz urządzeń stosowanych w komputerowych systemach sprzedaży, minimum sanitarne (7 kobiet), kierowca wózków jezdniowych (1 osoba), kurs fryzjerski (4 kobiety), stylizacja paznokci (5 kobiet), kurs prawa jazdy kat. B (8 kobiet). Jedna z rodzin korzystała także ze wsparcia  i aktywizacji asystenta rodziny.

Uczestniczki projektu i ich rodziny wzięły udział także w zorganizowanym jednodniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym. Wartość otrzymanego dofinansowania projektu w 2013 to 104 812,16 zł. Już dziś można powiedzieć, że przyszłoroczna edycja będzie ostatnią w ramach projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!