Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 maja 2018r.
Gospodarka odpadami • Poziomy recyklingu i odzysku Napisz do nas!
powrót

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Gmina Brusy informuje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art .6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W załączniku poniżej osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
Pliki do ściągnięcia:
Poziomy recyklingu i odzysku osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne w Gminie Brusy (260 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!