Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 stycznia 2019r.
M-GOPS Aktywność drogą do sukcesu • Rok 2014 Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

„Aktywność drogą do sukcesu” – podsumowanie projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach kończy w 2014 r. ostatnią odsłonę projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem ogólnym projektu było  zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet z terenu miasta i gminy Brusy  pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej, a w konsekwencji zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Grupę docelową projektu w roku 2014 stanowiło 16 kobiet pozostających bez pracy, zarówno bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń MGOPS, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach społecznych, wychowawczych, życiowych, dodatkowo obciążonych niepełnosprawnością. Łącznie w latach 2008 – 2014 wsparciem objętych zostało 99 kobiet. W ramach projektu podopieczne MGOPS uczestniczyły                 w następujących działaniach: warsztaty kształtujące umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa i indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej   i indywidualne konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia dla kobiet, warsztaty podstaw wizażu                      i autoprezentacji oraz szkolenia i kursy zawodowe dostosowane tematycznie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek. W ramach projektu, wybrane rodziny korzystały również ze wsparcia asystenta rodziny.

 

Wartość otrzymanego dofinansowania projektu w roku 2014 wyniosła 99 225,10 zł, a łącznie w latach 2008 -2014 - 640 507,02 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!