Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 stycznia 2019r.
Gospodarka odpadami • Deklaracja Napisz do nas!
powrót

Deklaracja do pobrania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać i wypełnić odręcznie lub elektronicznie.

Tak wypełniony dokument należy :

·         przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, lub

·         złożyć osobiście w biurze nr 29 tut. urzędu, lub

·         przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

WAŻNE! Podaj w deklaracji prawdziwe wartości i dane – będą one bowiem podlegać KONTROLI! Pamiętaj także o tym, by dokonywać korekt deklaracji w każdym przypadku, gdy zmienią się dane zawarte w deklaracji – np. liczba osób w gospodarstwie.

Przykład. Student powraca na czas trzymiesięcznych wakacji do rodzinnego domu w Brusach. W tym przypadku należy złożyć deklarację z korektą i zgłosić na czas 3 miesięcy dodatkową osobę w gospodarstwie. Korektę taką trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Dla ułatwienia kontaktu z właścicielem nieruchomości (dzierżawcą, użytkownikiem itd.) zachęcamy, aby w deklaracji, w części C.1 (poz. 3) wpisać numer telefonu kontaktowego.

Wszelkie informacje na temat obowiązującego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać pod nr tel. 523969371 i 523969373 oraz w biurze nr 29 tut. urzędu.

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA (pliki znajdują się na dole strony - kliknij, aby pobrać)

1.      Formularz deklaracji – do wypełnienia ręcznego.

2.      Formularz deklaracji – do wypełnienia elektronicznego.

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI

Przypadek 1

1 gospodarstwo domowe, korekta deklaracji złożona przez właściciela nieruchomości.

Przypadek 2

2 gospodarstwa domowe, deklaracja złożona po raz pierwszy przez właściciela nieruchomości, adres wywozu jest inny niż adres zamieszkania właściciela nieruchomości.

Przypadek 3

Nieruchomość zamieszkiwana sezonowo, deklaracja złożona przez współwłaściciela nieruchomości, gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny.

Przypadek 4

Deklaracja „zerowa” – złożona przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej.

 

Pliki do ściągnięcia:
Formularz deklaracji do wypełniania elektronicznego (452 kB)
Formularz deklaracji do wypełnienia ręcznego (90 kB)
Przypadek 4 (460 kB)
Przypadek 3 (485 kB)
Przypadek 2 (496 kB)
Przypadek 1 (484 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!