Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 stycznia 2019r.
Rewitalizacja Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

Informacja ogólna
Rewitalizacja jest pojęciem bardzo szerokim. Jeden powie, że w rewitalizacji chodzi o poprawę estetyki, o fizyczną regenerację obszaru. Drugi uzna, że rewitalizacja to nadanie nowej funkcji staremu, zniszczonemu, może zabytkowemu, budynkowi. Kolejny dojdzie do wniosku, że najważniejsze by rozwiązywać problemy mieszkańców, poprawiać ich jakość życia. Każdy więc w jakimś stopniu będzie miał rację, ale dopiero kiedy udzielą odpowiedzi wspólnie, oddadzą sens tego złożonego procesu.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Brusy na lata 2016-2023 jest dokumentem, na potrzeby którego przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w Brusach. Efektem tych prac było wyznaczenie obszaru, na którym występują czynniki zakłócające rozwój, gdzie pojawiają się liczne problemy natury społecznej, a stan techniczny tkanki miejskiej nie jest zadawalający. Obszar ten, pozostawiony sam sobie, mógłby coraz bardziej podupadać, co mogłoby negatywnie oddziaływać na rozwój całego miasta czy gminy. Aby przeciwdziałać spełnieniu się tego scenariusza powstał niniejszy dokument, którego głównym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców Brus, dzięki wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Osiągnięcie tego ambitnego celu możliwe będzie dzięki zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć zaplanowanych, przy wsparciu społeczności lokalnej, przez władze miejskie.
Zaplanowany proces rewitalizacji podlegać będzie systematycznemu monitoringowi,
w którym brać udział będą wszyscy zainteresowani, zaczynając od mieszkańców na przedstawicielach urzędu kończąc. Jak już zostało wspomniane miasta, a co za tym idzie cała rewitalizacja są zmienne, dlatego konieczne jest reagowanie, jeśli podejmowane działania nie przynoszą pożądanego efektu lub zmianie uległy potrzeby, na które miały odpowiadać.
Podsumowując Lokalny Program Rewitalizacji miasta Brusy na lata 2016-2023 jest odpowiedzią na negatywne zjawiska, które zostały zdiagnozowane na terenie miasta Brusy. Zaproponowane zostały działania, których głównym celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego i wpłynięcie na długofalowy, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta tak, aby Brusy ponownie się zmieniły – wyłącznie na lepsze.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!