Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 stycznia 2019r.
Rewitalizacja Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

Zasięg obszaru rewitalizacji miasta Brusy.

Obszar rewitalizacji w mieście Brusy został wyznaczony na podstawie analizy przeprowadzonej w „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście Brusy” przyjętym w 2015 roku. Efektem prac nad Raportem było wyznaczenie pięciu jednostek urbanistycznych, w których sytuacja została oceniona jako stabilna, jednej o umiarkowanym natężeniu występowania problemów i jednej jednostki, w której zdiagnozowano występowanie stanu kryzysowego. To właśnie ta ostatnia jednostka, którą stanowi centrum miasta, została przedmiotem dalszych prac w niniejszym dokumencie.
Pracom nad dokumentem przyświecała wizja obszaru, który jest miejscem przyjaznym do życia. Gdzie potrzeby wszystkich mieszkańców są zaspokojone, a oni mają warunki do niczym nieskrępowanego rozwoju osobistego i zawodowego. Nadrzędnym celem zaplanowanego procesu jest poprawa jakości życia mieszkańców dzięki wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego. Cel ten będzie zrealizowany dzięki osiągnięciu dwóch celów strategicznych: Aktywne społeczeństwo i Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń, każdy z nich będzie realizowany dzięki kompleksowym działaniom rewitalizacyjnym. Wszystkie zaplanowane kierunki działań rewitalizacyjnych wpisują się również w cele wynikające z innych dokumentów strategicznych obowiązujących na terenie gminy Brusy.

Na podstawie analiz wykonanych w celu zidentyfikowania obszaru zdegradowanego miasta Brusy, wyznaczono obszar rewitalizacji na obszarze jednostki G. Szczegółowy zakres ulic zakwalifikowanych do jednostki przedstawia poniższa mapa.

Zasięg obszaru rewitalizacji miasta Brusy.

Źródło: Opracowanie własne.
Do obszaru zaliczono nieruchomości znajdujące się po obydwóch stronach następujących ulic: 2-go Lutego, bł. ks. Józefa Jankowskiego, Derdowskiego (część od ul. Wojska Polskiego do ul. Chełmowskiej), Dworcowa (część od placu Jana Pawła II do ul. Brzozowej), Gdańska (część od ul. Ogrodowej do ul. gen. J. Bema), gen. Józefa Bema (część od ul. Gdańskiej do ul. Kościuszki), Harcerska, Kalwaryjna (część), Konarskiego, Kościelna, Kościuszki (część od ul. Gdańskiej do ul. Kościuszki), Młyńska (część od placu Jana Pawła II do ul. Ogrodowej), Myśliwska, Na Zaborach, Nad Dworcem, Okrężna, Plac Jana Pawła II, Pocztowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Szkolna, Targowa (część od ul. Młyńskiej do ul. Ogrodowej), Wybickiego.
 W 2012 roku obszar zamieszkiwany był przez 1093 osoby, co stanowiło 22% mieszkańców miasta i 7,76% mieszkańców gminy.


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!