Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 stycznia 2019r.
Rewitalizacja Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

Zasięg obszaru rewitalizacji miasta Brusy.

Zgodnie z definicją obszaru zdegradowanego zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 jest to obszar, na którym występuje „stan kryzysowy”. Stan kryzysowy jest spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej współwystępujących z problemami w co najmniej jednej z pozostałych sfer: gospodarczej lub środowiskowej lub technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego gminy Brusy przeanalizowano sytuację gminy we wszystkich wyżej wymienionych sferach. Obszar nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych  przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Obszar zdegradowany gminy Brusy zajmuje powierzchnię  17 571,04 ha (43,93% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwany przez 4 967 osób (34,81% mieszkańców gminy). Są to wartości przekraczające limity dopuszczone w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z powyższym istnieje konieczność wyznaczenia fragmentu obszaru zdegradowanego jako obszaru rewitalizacji.
Z uwagi na fakt, że obszar zdegradowany gminy Brusy przekracza wyżej wymienione limity, uznano za najbardziej uzasadnione wyznaczenie obszaru rewitalizacji na terenie jednostki analitycznej, która cechuje się największą koncentracją występowania problemów w sferze społecznej, tj. jednostce, w której sumaryczny wskaźnik degradacji w sferze społecznej przyjął najwyższą wartość.

Obszar rewitalizacji gminy Brusy zamieszkiwany jest przez 1 360 osób (9,53% mieszkańców gminy) i zajmuje powierzchnię 43,48 ha (0,11% powierzchni gminy).

Jednostka G jest to centrum miasta Brusy. Do obszaru zaliczono nieruchomości (zgodnie z granicami działek ewidencyjnych) znajdujące się po obydwóch stronach następujących ulic: 2-go Lutego, bł. ks. Józefa Jankowskiego, Chełmowska (część od ul. Kościelnej do ul. Polnej), Derdowskiego (część od ul. Wojska Polskiego do ul. Chełmowskiej), Dworcowa (część od placu Jana Pawła II do ul. Brzozowej), Gdańska (część od ul. Ogrodowej do ul. Pocztowej), gen. Józefa Bema (część od ul. Gdańskiej do ul. Kościuszki), Harcerska, Kalwaryjna (część na zachód od torów kolejowych), Konarskiego, Kościelna, Kościuszki (część od placu Jana Pawła II do ul. gen. Józefa Bema), Młyńska (część od placu Jana Pawła II do ul. Ogrodowej), Myśliwska, Na Zaborach, Nad Dworcem, Okrężna, Plac Jana Pawła II, Pocztowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Szkolna, Targowa (część od ul. Młyńskiej do ul. Ogrodowej), Wybickiego.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!