Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 sierpnia 2020r.
Gospodarka odpadami • Odbiór nieczystości stałych i ciekłych Napisz do nas!

Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli (...) więcej

Wykaz podmiotów posiadających pozwolenie na wywóz odpadów komunalnych   1.       „SUEZ PÓŁNOC” Sp. z o.o. – ul. Trakt Św. Wojciecha (...) więcej

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych Usługi Komunalne Urszula Kloskowska, ul. Słoneczna 11, 89-634 Leśno, tel. 52 (...) więcej

W załącznikach zamieszczamy "Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej"  oraz niezbędne oświadczenie, które należy złożyć razem z wnioskiem. więcej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników więcej

Wykaz podmiotów posiadających pozwolenie na wywóz odpadów komunalnych   1.       „SUEZ PÓŁNOC” Sp. z o.o. – ul. Trakt Św. Wojciecha (...) więcej

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!