Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 kwietnia 2018r.
Gmina Brusy • Kontakt Napisz do nas!

Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
www.brusy.pl

Biuro Interesanta
Kamila Kłopotek
tel. 52 39 69 300, 52 39 69 301
Fax. 52 39 69 303

Sekretariat Burmistrza Brus, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy
Weronika Kulesza
tel. 52 39 69 302

B.S. w Koronowie O/Brusy 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001
IBAN - PL 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001
SWIFT - GBWCPLPP


Wydział Organizacyjno – Prawny
Dyrektor OPR
Eliza Szczesna
tel. 52 39 69 382

Kadry
Grażyna Osowska
tel.  52 39 69 321

Ewidencja Działalności Gospodarczej
Irena Hoppe
tel. 52 39 69 322

Wojsko, OC
Adam Mochol
tel. 52 39 69 324

Zdrowie
Agnieszka Drzewicka
tel.  52 39 69 325

Sprawy organizacyjne, archiwum zakładowe
Halina Weltrowska
tel. 52 39 69 326

Biuro Rady, Sekretariat Przewodniczącej Rady Miejskiej
Joanna Kobus
tel. 52 39 69 381
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Zblewska przyjmuje interesantów w Biurze Rady we wtorki w godz. 14.00 – 16.00

Wydział Budżetu i Finansów
Skarbnik, Dyrektor BF
Ewa Trzebiatowska – Gryglewska
tel. 52 39 69 340

Zastępca Skarbnika
Katarzyna Kłodzińska
tel. 52 39 69 341

Podatki:
Agnieszka Kloskowska
tel. 52 39 69 342

Magdalena Rolbiecka
tel. 52 39 69 343

Małgorzata Cieplińska
tel. 52 39 69 344

Tomasz Drobiński
 tel.  52 39 69 349


Księgowość budżetowa:
 Karina Łobocka
 tel.  52 39 69 345

 Mirosława Lubinska
 tel.  52 39 69 346

 Elżbieta Łonska
 tel.  52 39 69 350

 Maria Cysewska
 tel. 52 39 69 347

Kasa
Janina Zygmańska
tel. 52 39 69 348

Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Dyrektor IFZ
Zbigniew Żabiński
tel. 52 39 69 360

Inwestycje gminne
Bogumiła Przewoska
tel. 52 39 69 365

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Dyrektora GP
Magdalena Zakrzewska – Posieczek,
tel.  52 3969 370

Gospodarka lokalowa
Marzena Lewińska
tel.  52 39 69 361

Gospodarka nieruchomościami
Gabriela Weltrowska
tel. 52 39 69 362

Ochrona środowiska, rolnictwo
Zbigniew Lemańczyk
tel.  52 39 69 363

Alina Spierewka
tel.  52 39 69 371

Zagospodarowanie przestrzenne
Wojciech Czapiewski
tel. 52 39 69 364

Gospodarka komunalna
Jerzy Ratajczak
tel. 52 39 69 366

Wydział Komunikacji Społecznej
Dyrektor WKS
Iwona Wałdoch
tel. 52 39 69 312

Promocja, turystyka, sport
Marcin Piekarski
tel. 52 39 69 312

Pełnomocnik ds. kontaktów z mediami
Angelika Rzeczkowska
tel. 52 39 69 308

Samodzielne stanowiska:


Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wojciech Jaszewski
tel. 52 39 69 368

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Eliza Szczesna
tel. 52 39 69 382

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności
Elżbieta Ossowska
tel. 52 39 69 323

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania informatycznego
Karol Goebel
tel. 52 39 69 393

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Mochol
tel. 52 39 69 367

Samodzielne stanowisko ds. kontroli
Bogusław Czapiewski
tel.  52 39 69 392

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Mariola Rodzeń
tel. 52 39 69 302

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Agnieszka Drzewicka
tel. 52 39 69 325

Jednostki organizacyjne:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Dyrektor
Krystyna Cysewska
tel./fax. 52 39 69 385

Główna księgowa
Teresa Zblewska
tel. 52 39 69 386

Pracownicy socjalni
Sławomir Szopiński
Teresa Mientka
tel. 52 39 69 387

Lucyna Kitzermann
Beata Sito
tel. 52 39 69 395

Świadczenia rodzinne
Magdalena Szyca – Lepak
Lucyna Cieślińska
tel. 52 39 69 388

Beata Lubińska – Lepak,
Alicja Śledź
tel. 52 39 69 384

 

Gminny Zarząd Oświaty
ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy
Dyrektor
Jacek Bruski

Sekretariat Dyrektora
Hanna Grabska
tel. 52 39 529 20
fax 52 395 29 30

Główna Księgowa
Iwona Kloskowska
tel. 52 39 529 22

Dział płac
Jadwiga Kobus
tel. 52 39 529 23

Joanna Knut
tel. 52 39 529 24

Księgowość
Bożena Błoch
tel. 52 39 529 25

Wiesława Kuklińska
tel. 52 39 529 26

Anna Neubauer
tel. 52 39 529 27

Stypendia szkolne
Maria Orlikowska
tel. 52 39 529 28

Kasa
Magdalena Lepak
tel. 52 39 529 29

Transport
Dariusz Laska
tel. 52 39 529 31

Biuro projektu
Anna Jażdżewska
tel. 52 39 529 32

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Bolta 10, 89-632 Brusy
Kierownik
Paweł Wolter

tel. 52 398 23 62 – numer czynny całą dobę
fax. 52 398 21 61

Księgowość
tel. 52 39 69 014

Laboratorium
tel. 52 39 69 016

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
Dyrektor
Anna Orlikowska

Sekretariat
tel. 52 39 69 331
fax. 52 39 69 332

Księgowość
tel. 52 39 69 333

Biblioteka – oddział dziecięcy
Anna Wirkus
tel. 52 39 69 334

Biblioteka – czytelnia / wypożyczalnia dla dorosłych
Beata Zblewska,
Paulina Kiedrowicz
tel. 52 39 69 335

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach
tel. 52 398 32 02

Warsztat Terapii Zajęciowej
Kierownik
Natalia Landowska
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy
tel. 52 398 30 53

Przedszkola:

Przedszkole Nr 1 w Brusach
Dyrektor
Mariola Różycka
ul. Ogrodowa 2
89-632 Brusy
tel. (52) 398 22 61

Szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach
Dyrektor
Albin Kiedrowski
Brusy, ul. Ogrodowa 2
89-632 Brusy
tel./fax 52 398 22 59

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach
p.o Dyrektor
Renata Stoltmann                                                                                                                                                       Czapiewice 22
89-632 Brusy
tel. 52 398 25 05

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach
Dyrektor
Krystyna Teca
Czyczkowy, ul.Główna 46
89-632 Brusy
tel. 52 398 23 64

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie
p.o Dyrektor
Pior Elszowski
Leśno, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
89-634 Leśno
tel. 52 398 17 87

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski                                                                   Dyrektor
Wioletta Ryduchowska                                                                                                                                                              Lubnia, ul. Szkolna 13
89-632  Brusy
tel. 52 398 15 23

Szkoła Podstawowa w Męcikale
Dyrektor
Grzegorz Leszczyński
Męcikał, ul. Szkolna 7
89-632 Brusy
tel. 52 398 16 25

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach
Dyrektor
Małgorzata Ostrowska
Kosobudy, ul. Szkolna 30
89-632 Brusy
tel. 52 398 31 20

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach
Dyrektor
Jarosław Nakielski
Wielkie Chełmy 35
89-632 Brusy
tel/fax 52 398 13 70


Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Dyrektor
Bożena Rolbiecka
Zalesie , ul. Gdanska 26
89-632 Brusy
tel. 52 398 26 25

Gimnazja:

Gimnazjum w Brusach
Dyrektor
Tomasz Rogala
ul. Ogrodowa 2
89-632 Brusy
tel.(52)398 35 13

Gimnazjum w Lubni
Dyrektor
Wioletta Ryduchowska
Lubnia, ul. Szkolna 12
89-632 Brusy
tel. (52) 398 15 23

 

 Pozostałe:

Powiatowy Urząd Pracy (Punkt Obsługi Klienta w Brusach)
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
Justyna Jażdżejewska

 tel. 52 39 69 311

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Michał Ostrowski
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
tel. 52 39 69 358 Wyślij do nas wiadomość:

Imię i Nazwisko:

Twój e-mail:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości:

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!