środa, 19 sierpień 2020 15:41

XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach

W środę, 19 sierpnia, radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali po raz siedemnasty w tej kadencji. Na mocy podjętych dziś uchwał do planów budżetowych Gminy Brusy na ten rok włączono zmodernizowanie 3 przejść dla pieszych w mieście Brusy oraz utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach.

Modernizacja przejść dla pieszych dotyczy pasów dla przechodniów na ul. Wojska Polskiego w Brusach. Miejsca te zostaną wyposażone między innymi w aktywny system poprawiający bezpieczeństwo. Przejścia będą doświetlone dodatkowymi latarniami ulicznymi oraz dwukierunkowymi, aktywnymi punktami odblaskowymi. Zamontowane zostanie migające żółte światło ostrzegawcze od strony zewnętrznej dla pojazdów oraz białe oświetlające pasy dla pieszych. System zostanie wyposażony w czujnik ruchu, który wzbudza oświetlenie w momencie zbliżenia się pieszego do przejścia. Przejścia zostaną specjalnie oznakowane z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-profilaktyczno-informacyjna z udziałem przedszkola, 2 szkół podstawowych i policji. Koszt całkowity modernizacji przejść to 130 tys. zł. Gmina Brusy pozyskała na ten cel dofinansowanie z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 100 tys. zł.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie powołany do życia z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, która jako jednostka organizacyjna Gminy Brusy wzięła udział w projekcie „Familijne LOWE”, którego liderem w Polsce jest Ogólnopolski Operator Oświaty i który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w całej Polsce. Jeden z nich powstanie w partnerstwie Gminy Brusy i Szkoły Podstawowej nr 2, która w ramach zgłoszenia do projektu pozyskała 250 tys. dofinansowania na utworzenie i działalność LOWE. Obszarem działania bruskiego LOWE jest cała gmina Brusy natomiast celem działań ośrodka jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w zależności od potrzeb indywidualnych, społecznych i środowiskowych.

Radni podczas sesji rozpatrzyli także skargę na działalność Burmistrza Brus. Skarga mieszkańców miejscowości Rolbik i Kaszuba dotyczyła niepodjęcia działań poprawiających stan drogi Kaszuba – Milachowo Młyn. Radni uznali skargę w pełni za bezzasadną wobec faktów, iż droga jest na bieżąco wyrównywana, naprawiana i uzupełniana materiałem drogowym, w miarę możliwości terenowych również poszerzana. Gmina Brusy prowadzi starania w kierunku kompleksowej modernizacji drogi, czego przykładem jest zmodernizowanie odcinka Małe Chełmy – Rolbik z dofinansowaniem z funduszu leśnego oraz budowa drogi we wsi Rolbik (z przebudową mostu) z udziałem środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dalsza modernizacja w kierunku Kaszuby zostanie rozważona przy pojawieniu się możliwości pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Wyświetlony 236 razy