piątek, 04 wrzesień 2020 10:47

BRUSKIE PLACÓWKI OŚWIATOWE PRACUJĄ ZGODNIE Z PLANEM

Nie ma zakłóceń w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brusy. 1 września wszystkie placówki zostały otwarte dla swoich podopiecznych. Obowiązują jednak pewne ograniczenia sanitarne.

Lekcje we wszystkich szkołach prowadzone są stacjonarnie. Czynne są także przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne. W związku z panującą wciąż epidemią koronawirusa ogranicza się przebywanie większej liczby dzieci w małych przestrzeniach. „Uczniowie większość przerw między zajęciami spędzają na świeżym powietrzu. W razie niepogody pozostają w klasach. Podobnie z lekcjami. W miarę możliwości wszystkie odbywają się w jednej sali, która jest regularnie wietrzona i dezynfekowana” – wyjaśnia Witold Ossowski, burmistrz Brus. Lekcje wychowania fizycznego, o ile pogoda na to pozwala, prowadzone są na boisku. Różne są także godziny przerw pomiędzy lekcjami dla dzieci młodszych i starszych. Każda placówka wyposażona jest w środki do dezynfekcji otrzymane z Ministerstwa Zdrowia.

W bieżącym roku szkolnym do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Brusy uczęszcza 1553 uczniów. Jest ich o 3 mniej niż przed rokiem. W przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych opieką objętych jest natomiast o 56 dzieci więcej, bowiem 675. Jak zapewnia burmistrz, w Gminie Brusy objęto opieką wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zgłoszone przez ich rodziców.

 

290ed61269cd6d7c3ab73d29f37b68f653caf5df340c0721ff2211a2c26e3c67

 

Wyświetlony 352 razy

Media

Wypowiedź Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego