piątek, 30 październik 2020 13:43

BURMISTRZ BRUS NAGRODZIŁ - UCZNIÓW STYPENDIAMI, NAUCZYCIELI NAGRODAMI

Co roku Burmistrz Brus przyznaje stypendia uczniom, którzy otrzymują wysokie wyniki w nauce. Ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się online. Podobnie gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

Stypendia trafiły do uczniów z ośmiu placówek szkolnych Gminy Brusy. Za pomocą komunikatorów wykorzystywanych do nauki zdalnej, dyrektorzy szkół przekazali specjalne życzenia, które Burmistrz Brus Witold Ossowski skierował do tegorocznych stypendystów.

Stypendiami zostali nagrodzeni uczniowie klas VI, VII i VIII oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 spełnili wymagania zgodne z  regulaminem przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy. Nagrodzeni uczniowie klasy V i VI uzyskali w I i II półroczu średnią ocen nie niższą niż 5.2 i wykazali się co najmniej dobrą oceną z zachowania. Podobnie w przypadku uczniów klas VII, jednak oni mogli wykazać się średnią ocen 5.0. Dobra ocena z zachowania oraz średnia 5.0 na koniec roku szkolnego to wymogi, które musieli spełnić również absolwenci klasy VIII. Ponadto byli oni zobowiązani uzyskać przynajmniej 80-procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Na stypendium mogli liczyć także laureaci konkursów kuratoryjnych.

Stypendia Burmistrza Brus są przyznawane uczniom od 2004 roku.

W tym roku należało również zrezygnować z gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz zatem pogratulował także dyrektorom i nauczycielom, którzy wyróżnili się w minionym roku szkolnym w pracy edukacyjnej, bądź zdobyli awans stopnia zawodowego.

 

Lista stypendystów oraz nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli prezentuje się następująco:

STYPENDYŚCI:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach:

 • Andrzejczak Jakub
 • Dombrowski Kacper
 • Gawin Karol
 • Gierszewska Marta
 • Grela Agata
 • Kloskowska Zuzanna
 • Kobierowska Aleksandra
 • Krasnodębski Mikołaj
 • Majkowska Dominika
 • Orzłowska Lena
 • Ostrowska Bianka
 • Pestka Maksymilian
 • Piechowska Izabela
 • Rogalla Julia
 • Schramke Konrad
 • Szyszka Wiktoria

Absolwenci:

 • Frankenstein Julia
 • Lemańczyk Kornelia
 • Piotrowska Julia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach:

 1. Czapiewska Emilia
 2. Duraj Adrian
 3. Masiak Zuzanna
 4. Pestka Alan
 5. Roda Adam
 6. Wałdoch Agnieszka
 7. Wałdoch Anna

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie:

 1. Brzezińska Oliwia
 2. Hapke Kinga
 3. Kalaczyńska Katarzyna Wiktoria
 4. Kossak Główczewska Martyna
 5. Krygowska Marlena
 6. Krzoska Julia
 7. Lemańczyk Katarzyna
 8. Lepak Nikola
 9. Miszewska Dominika
 10. Prądzińska Daria Aleksandra
 11. Skwierawska Agata Julianna
 12. Szczepańska Maria Lidia

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach:

 • Fifielska Kinga
 • Lemańczyk Julia
 • Miszewski Cezary Kazimierz
 • Miszewski Sylwester
 • Orzech Filip
 • Ossowski Hubert
 • Wałdoch Maria

Absolwentka:

 • Ciemińska Kinga

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:

 1. Andrearczyk Marta
 2. Grzelak Julia
 3. Kiedrowicz Oliwia Maria
 4. Kiedrowska Patrycja
 5. Synak Weronika

Absolwent:

 1. Zarębski Igor

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni:

 1. Dułak Julia Faustyna
 2. Janikowska Anna
 3. Kłodziński Igor
 4. Peplińska Anna
 5. Peplińska Sandra

Absolwentka:

 1. Trawicka Julia

Szkoła Podstawowa im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach:

 1. Chrapkowska Lena
 2. Czarnowski Kacper
 3. Czarnowski Ksawery
 4. Kloskowska Agata
 5. Kobus Karol

Szkoła Podstawowa w Zalesiu:

 1. Kloskowska Kinga
 2. Kloskowski Dawid

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach:

 1. Weltrowska Anna

Szkoła Podstawowa w Męcikale:

 • Kroplewski Antoni
 • Maciejewska Martyna

 

Nagrody Burmistrza:

Dyrektorzy:

 • pani Beata Rekowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach;
 • pani Mariola Różycka – dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach;
 • pan Tomasz Rogala – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach;

Nauczyciele:

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach: pani Barbara Brzezińska, Danuta Jaroszewska, Aleksandra Turowska, pan Krzysztof Narloch i Bartosz Rogalla,

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach: pani Maria Czapiewska, Beata Lubińska i pan Marek Warnke

- ze Szkoły Podstawowej im. księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach pani Mirosława Wielinska

- ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni pan Tomasz Klaman

- ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Ewelina Krasinkiewicz

- ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pan Krzysztof Czarnowski

Awans nauczyciela mianowanego:

- z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Karolina Pellowska

- ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie: pani Paulina Szymlek i Anna Prądzinska

- ze Szkoły Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Katarzyna Lewinska

Nauczyciel dyplomowany z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Magdalena Ossowska.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Wyświetlony 1443 razy

Media

Burmistrz Brus składa gratulacje stypendystom, dyrektorom oraz nauczycielom