piątek, 11 grudzień 2020 12:54

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 3 grudnia 2020 r. ogłosiło  nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi kontynuację Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Na realizację Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało kwotę 50 mln zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.


Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 Szczegółowe informację:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

unnamed.png

 

Inf. MGOPS Brusy.

Wyświetlony 1737 razy