środa, 23 grudzień 2020 14:39

XX sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
 • uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody
  z terenu Gminy Brusy
 • szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji
 • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 • Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

Wyświetlony 1192 razy