środa, 20 styczeń 2021 11:21

Brusy pamiętają... Wspomnienie śp. Władysława Skwierawskiego - Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy

Dziś mija 31. rocznica śmierci Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy śp. Władysława Skwierawskiego.

Brusy pamiętają WŁADYSŁAW SKWIERAWSKI

O Zasłużonym...

Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, które później prze­jął prowadząc je do czasu przekazania synowi.

Od 1930 r. do maja 1944 r. był sołtysem w Leśnie, a od września 1945 r. do sierpnia 1949 r. pełnił obowiązki wójta w gminie Leśno.

W 1926 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1956 r. jest członkiem Zjednoczonego Stron­nictwa Ludowego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Wyświetlony 1438 razy