poniedziałek, 15 marzec 2021 14:58

OBIEKTY SPORTOWE I BIBLIOTEKI W GMINIE BRUSY ZAMKNIĘTE

W sobotę, 13 marca, weszły w życie dodatkowe obostrzenia obejmujące województwo pomorskie, spowodowane wysoką liczbą zachorowań na COVID-19. Zamknięte są m.in. obiekty sportowe i biblioteki w naszej gminie.  

Zgodnie z treścią rozporządzenia rządu z 10 marca 2021 r., precyzującego obostrzenia dla województwa pomorskiego, od 13 marca korzystanie z infrastruktury sportowej jest możliwe jedynie w przypadku:

organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie informujemy o zamknięciu biblioteki publicznej w Brusach i oddziałów filialnych placówki w: Leśnie, Małych Chełmach i Męcikale. Biblioteki są zamknięte od 13 marca do odwołania. Terminy zwrotu wypożyczonych książek zostały przedłużone do 31 marca br.

Wyświetlony 1221 razy