wtorek, 09 luty 2021 13:03

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe

PSSE serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych z zakresu CAD 2D oraz CAD 3D (oba szkolenia w pełni online), a także programowania robotów przemysłowych (szkolenie online z jednym dniem zajęć stacjonarnych w Gdańsku).

Szkolenia adresowane są do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownikami podmiotów z ekonomii społecznej lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie,
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Terminarz szkoleń:

  • CAD 2D, 5-8 marca 2021 (zajęcia online w tygodniu 16.00-20.00 i w weekend 8.00-14.00);
  • CAD 3D, 19-22 marca 2021 (zajęcia online w tygodniu 16.00-20.00 i w weekend 8.00-14.00);
  • Programowanie robotów przemysłowych, 17-19 marca 2021 (zajęcia online od 16.00-20.00), 20 marca 2021 (zajęcia stacjonarne na Wyspie Ostrów w Gdańsku 8.00-15.00).

Przed rozpoczęciem szkoleń każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

 

 

Wyświetlony 1042 razy