piątek, 23 lipiec 2021 09:00

XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b) rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne oraz nieterminowe rozpatrywanie przez Burmistrza Brus wniosków.
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

 

UWAGA!

Ze względu na trwający reżim sanitarny związany z epidemią COVID-19 sesja RM w Brusach odbędzie się bez udziału publiczności (w tym sołtysów).

Jednocześnie informujemy, że sesja transmitowana jest na żywo w Internecie. Przejdź do transmisji>>>>>

Wyświetlony 2343 razy