piątek, 23 lipiec 2021 10:02

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze. Pożyczki wyniosą do 100 000 zł.

 

Współpraca z bankami jest bardzo ważna. Wiele osób, dla których wcześniej było to niemożliwe, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Banki będą udzielały kredytu Czyste Powietrze, u nich też będzie można złożyć wniosek o dotację w ramach programu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest jednak inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia:

W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.

- okres realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 - korekta wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: Tak

Bank: Nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Pięć kroków do kredytu Czyste Powietrze

Złóż wniosek o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Zaś po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. W razie problemów, pomoże Ci pracownik banku.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do WFOŚiGW w Gdańsku.

Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, to kredyt wypłacony zostanie po podpisaniu umowy dotacji.

W ciągu 18 miesięcy (od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a potem złożyć wniosek o jej rozliczenie w WFOŚiGW w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

 

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ruszyla-sciezka-bankowa-w-programie-czyste-powietrze

Wyświetlony 2988 razy