piątek, 18 czerwiec 2021 10:27

UMOWA MALUCH+ 2021

znaki_strona_www.png

 

W 2021 roku Gmina Brusy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie miejsc opieki żłobku”.

Wartość dofinansowania wynosi  76.800 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 1.023.264 zł

Pozyskane w ramach programu  środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem 80 miejsc opieki żłobkowej w Samorządowym Żłobku w Brusach, w szczególności kosztów: opłat za dostawy mediów, wynagrodzeń, zakupu środków czystości, przeglądów urządzeń oraz zakupu zabawek i niezbędnego wyposażenia.

 

Zał_31_Logo_MRiPS.JPG

Zał_30_-_Logo_programu_.JPG

 

Wyświetlony 2526 razy