piątek, 26 listopad 2021 08:26

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

znaki_strona_www.png

W 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”.

Wartość dofinansowania wynosi  86 400 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 1.023.264 zł

Pozyskane w ramach dotacji środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem 80 miejsc opieki żłobkowej w Samorządowym Żłobku w Brusach, w szczególności kosztów: opłat za dostawy mediów, wynagrodzeń, zakupu środków czystości, przeglądów urządzeń oraz zakupu zabawek i niezbędnego wyposażenia.

Zał_31_Logo_MRiPS.JPG

Wyświetlony 2285 razy