wtorek, 07 grudzień 2021 10:44

Jednostka OSP w Leśnie wzbogaciła się o nowe ubrania

W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie wzbogaciła się o nowe ubrania. Wszystko to za sprawą programu operacyjnego "FLOREK" prowadzonego przez gdański WFOŚiGW, w którym jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego mogły uzyskać dotację na nowy sprzęt.

W ramach zadania "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie w środki ochrony indywidualnej" jednostka zakupiła 5 kompletów ubrań specjalnych.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Całkowita wartość zadania wyniosła 11.000,00 zł, z czego aż 8.500,00 zł stanowiła  dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostała część kwoty pokryta została ze środków własnych jednostki.

Liczba osób, jaka została objęta ochroną inną niż przeciwpowodziowa wynosi 14.575 osób.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Z pewnością nowe ubrania podniosą skuteczność prowadzonych działań.

www.wfos.gdansk.pl

263628680_1716053248597594_126972964739714561_n.jpg

Wyświetlony 1827 razy