czwartek, 23 grudzień 2021 19:24

XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 – 2029
b) uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
c) zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
f) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 – 2024
g) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 1041 razy