czwartek, 13 styczeń 2022 09:55

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Brusach (wnioski w załącznikach poniżej).

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (liczone od 01.07.2021, tj. do 30.06.2022 r.),
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

 

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Pomocą służą również pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach - tel. 52 39 69 374, 52 39 69 363.

 

 

s1_A5.jpg 

Wyświetlony 10230 razy