sobota, 19 czerwiec 2021 14:00

Uwaga AWARIA! Przerwa w dostawie wody!

Napisane przez Weronika Synak

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, że w wyniku awarii, dziś, 19 czerwca, w godzinach od 15.30 do ok. 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Brusy, Brusy - Jaglie, Czarnowo, Czapiewice, Kosobudy, Leśno, Lendy, Lubania, Małe Głośno, Przymuszewo oraz w przyległych.
Za utrudnienia przepraszamy!

czwartek, 17 czerwiec 2021 14:36

SPISZ SIĘ W DODATKOWYCH PUNKTACH SPISOWYCH W GMINIE BRUSY

Napisane przez Weronika Synak

Osoby, które dotąd nie spisały się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 mają do tego kolejną możliwość!

W piątek – 18 czerwca i w niedzielę – 20 czerwca każdy chętny będzie mógł spisać się w dodatkowych punktach, w których równocześnie będą wykonywane szczepienia przeciw Covid-19.

 

Harmonogram działania dodatkowych punktów spisowych:

18 czerwca br. (piątek):

- Zalesie – świetlica wiejska (ul. Główna 10) – od godziny 15.00

- Czyczkowy – świetlica wiejska (ul. Główna 18) – od godziny 16.00

- Małe Chełmy – świetlica wiejska (Małe Chełmy 2) – od godziny 17.00

20 czerwca br. (niedziela):

- Urząd Miejski w Brusach – wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego - od godziny 11:00

 

W wypełnianiu formularza spisowego będą pomagać pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach, przy specjalnie przygotowanym do spisu stanowisku.

microsoftteams-image_1.png

czwartek, 17 czerwiec 2021 13:53

Uwaga upał!

Napisane przez Weronika Synak

17.06.2021_ostrzeżenie_upał.jpg

RCB-Upały.jpg

czwartek, 17 czerwiec 2021 13:04

REMONTY PARAFIALNE W BRUSACH

Napisane przez Weronika Synak

Postępują prace związane z remontem ceglanego muru cmentarnego w Brusach. Realizacja zadania zakończy się latem tego roku.

Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński kontynuuje remonty obiektów parafialnych. Trwają właśnie prace modernizacyjne muru cmentarza parafialnego, który jest  bardzo widocznym elementem krajobrazu miejskiego Brus. - Cmentarz parafialny w Brusach przylega do ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 235. Jest też często uczęszczanym miejscem przez parafian. To ważne, by wyglądał estetycznie. – mówi ks. Jan Flaczyński.

Na cmentarzu zostaną wykonane również inne przedsięwzięcia: powstaną nowe sektory, zlikwidowana zostanie dawna, nieużytkowana kostnica oraz wybudowane zostanie kolumbarium, czyli miejsce przeznaczone na urny z spopielonymi ciałami zmarłych. 

Tegoroczne remonty są kontynuacją inwestycji prowadzonych przez Parafię Wszystkich Świętych przez minione lata. Wcześniej m.in. został odrestaurowany mur wokół kościoła parafialnego w Brusach, odmalowane zostało wnętrze świątyni, w tym: prezbiterium, łuki arkad w nawie głównej i malowidła z wizerunkami apostołów oraz wykonano ledowe oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne świątyni.

Koszty remontów głównie pokrywają datki parafian oraz pozyskiwane dofinasowania. Remonty wspiera m.in. Gmina Brusy. Prace malarskie dot. łuków arkad w nawie głównej i malowidła z wizerunkami apostołów Gmina dofinansowała w kwocie 123 tys. zł, a odrestaurowany wcześniej mur wokół kościoła w kwocie 140 tys. zł.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje o wznowieniu przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego naborów wniosków w Programie "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o blisko 10 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie aż 6 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

wsparcie_na_start.jpg

Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej.

 • wartość pożyczki –  aktualnie do 109 159,60 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja do 1 roku,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

DODATKWO można ubiegać się o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy!

Kto może ubiegać się o pożyczkę na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy?

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości,
 • prawnej, producenci rolni,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • podmioty świadcząc usługi rehabilitacyjne.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy.

 • wartość pożyczki – aktualnie do 32 747,88 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 3 lat lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,03% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Pożyczek udziela:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 66 44 810
e-mail: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://frw.pl/

Na terenie województwa Pomorskiego, Fundusz współpracuje z Kaszubskim Funduszem Przedsiębiorczości. Zainteresowane osoby mogą składać wniosek za pośrednictwem Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
Kartuzy 83-300, ul. Mściwoja II 28A
Telefon: 58 746 34 94
e-mail: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz: Kościerzyna, siedziba Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM
Kościerzyna 83-400,
ul. Przemysłowa 3
e-mail: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 17 czerwiec 2021 09:02

Czerwcowa akcja poboru krwi w Brusach

Napisane przez Weronika Synak

Łącznie 13.270 ml krwi uzyskano podczas mobilnej akcji poboru, 15 czerwca, w Brusach. Krew pobrano od 24 osób z 30, które zgłosiły się w krwiobusie obsługiwanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. 

IMG_6353.JPG

środa, 16 czerwiec 2021 14:31

XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez Weronika Synak

23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Brusy.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
b) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029
d) przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Czernica”
e) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
f) upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
h) o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach
i) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
j) utworzenia Domu Dziennego Pobytu
k) utworzenia mieszkań chronionych
l) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  13 maja 2021 r.  (uzupełnionego w dniu 9 czerwca 2021 r.) raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 29 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 września 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 17 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwana dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 29 września 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 września 2020 r.), złożony przez pana Jana Wieczorka - Prezesa Zarządu Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Gombrowicza 6H/3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”

 • Inwestor przedłożył w dniu  13 maja 2021 r.  raport o oddziaływaniu na środowisko (uzupełniony w dniu 9 czerwca 2021 r.),
 • działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 kpa zapewniam stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

środa, 16 czerwiec 2021 13:27

"Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany..."

Napisane przez Weronika Synak

Scan.jpg

środa, 16 czerwiec 2021 13:08

Konkursy ARiMR dla mieszkańców wsi

Napisane przez Weronika Synak

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca również do wzięcia udziału w konkursach kierowanych m.in. do rolników i dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

W chwili obecnej zachęcamy do udziału:

1.       Konkursie skierowanym do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny)

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

2. Konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny)

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

arimr-logo-glowne.jpg

Strona 1 z 43