XI REGIONALNY   KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH”  w tym roku odbył się w sposób on line. Niestety trafiliśmy akurat na czas, w którym szkoły zostały zamknięte i to miało wpływ na kształt konkursu. O ile do poetyckich zmagań literackich nadeszło prawie 50 utworów, o tyle do recytacji zaledwie 4 i to w grupie młodszej. Zgłoszenia nadeszły z 10 szkół podstawowych z terenu gminy Brusy i nie tylko. Tym razem uczestnicy, którzy recytowali,  musieli zmierzyć się z wybranym fragmentem „Kubusia Puchatka” w tłumaczeniu na język kaszubski,  zaś tematem poezji pisanej były grzyby.

Na szczęście jurorzy dopisali i sprawnie ocenili nadesłane prace. Wiersze oceniali, jak co roku, uczniowie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach z panią Felicją Baska Borzyszkowską. Natomiast recytację fragmentów Kubusia Puchatka, oczywiście w języku kaszubskim, oceniali: Felicja Baska Borzyszkowska i Mikołaj Rydygier. Wyniki wyglądają następująco:

Recytacja:

I miejsce – Antonina Cysewska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Kaja Szada Borzyszkowska – Szkoła Podstawowa Swornegacie

III miejsce – Patrycja Pałubicka – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz Urszula Sidorowska - Szkoła Podstawowa Swornegacie

Poezja pisana:

Grupa młodsza - język polski:

I miejsce – Aleksandra Kurkierewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

II miejsce – Roksana Małgorzewicz – Szkoła Podstawowa w Męcikale

III miejsce – Lena Leszczyńska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Język kaszubski:

I miejsce - Antonina Cysewska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Patryk Różek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce – Ewelina Hamerska – Szkoła Podstawowa w Męcikale

Grupa starsza - język polski:

I miejsce – Paweł Paweł Szyngwelski – Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

II miejsce – Oliwia Połczyńska – Szkoła Podstawowa w Męcikale

III miejsce – Natalia Pałubicka – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Język kaszubski

I miejsce – Ksawery Czarnowski -  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

II miejsce – Marta Andrearczyk – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

III  miejsce – Filip Kłopotek – Szkoła Podstawowa w Męcikale

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Niestety nie możemy się spotkać, aby osobiście wręczyć i odebrać nagrody, dlatego zostaną one przekazane do szkół i tam będą czekały na laureatów konkursu.

Podziękowania należą się naszym sponsorom, którzy od kilku edycji wspierają nas finansowo i rzeczowo. Należą do nich Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Przymuszewo, Miasto i Gmina Brusy.

 

 

Inf. A. Różek. 

środa, 09 grudzień 2020 07:23

ULICA DŁUGA W MĘCIKALE NIEBAWEM Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Napisane przez

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Długiej w Męcikale. Najpóźniej wiosną rozpocznie się tam budowa nowej nawierzchni, na odcinku gdzie obecnie jest jeszcze droga gruntowa. Gmina jest w trakcie wyłaniania wykonawcy robót.

Wspomniana ulica na krótkim odcinku jest już wyremontowana. Teraz prace prowadzone będą tam, gdzie asfaltu jeszcze nie ma. Łącznie to prawie 1,5 kilometra drogi. - Zostanie tam wybudowana jezdnia o szerokości 5 metrów. Będzie też jednostronny chodnik. W części drogi zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wartość prac oszacowano na około 2 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi rządowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zakończą się pod koniec przyszłego roku.

To nie pierwsza droga remontowana w naszej gminie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku oddano do użytku między innymi odcinek z Zalesia do Lubni, ulicę Słoneczną w Zalesiu oraz ulicę Czernicką w Czyczkowach. Roboty drogowe prowadzone są także na osiedlu Słonecznym w Brusach i na ulicy Kościelnej w Kosobudach. Wiosną podobne prace rozpoczną się także na ulicy Polnej w Brusach. 

Dluga-Mecikal-KEP03360.jpg

 

wtorek, 08 grudzień 2020 10:06

"Pomóż Basi stanąć na nogi"

Napisane przez
Zachęcamy do pomocy pani Barbarze, mieszkance naszej gminy, w walce z chorobą i jej skutkami! Pani Barbara choruje na nowotwór. Na stronie zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pieniędzy na ten cel. Tam także można zapoznać się z historią pani Barbary i pomóc. Zapraszamy! 
7b24fbb25cad26451e4d5c20c3ac69ba.jpeg
 
 
 
poniedziałek, 07 grudzień 2020 15:00

Uwaga marznące opady!

Napisane przez

07.12.2020_opady_marznące.jpg

poniedziałek, 07 grudzień 2020 14:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 2 listopada 2020 r., złożony przez Panią Joannę Tabakę, prezes Zarządu T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 15/504, 00-195 Warszawa:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy”.

  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 14:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 27 października 2020 r. i uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2020 r., złożony przez Panią Izę Michałek, pełnomocnik Spółki Elektrownia PV 67 Sp. z o.o. z siedzibą 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107
i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy”.

 

  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 08:50

POD BIAŁO-CZERWONĄ ZAGŁOSUJ NA BRUSY

Napisane przez

Jesteśmy liderem w województwie - jest szansa, abyśmy wygrali też w kraju. Trwa głosowanie w ramach rządowej kampanii „Pod Biało-Czerwoną”. Samorządy, które zbiorą ponad 100 głosów, otrzymają maszt flagowy, który zostanie ustawiony w reprezentacyjnym miejscu gminy. W trzech samorządach, które w skali kraju uzyskają najlepsze wyniki głosowań, uroczystość zawieszenia biało – czerwonej flagi zaszczyci Premier Mateusz Morawiecki.

W rankingu liczy się ilość oddanych głosów w stosunku do ilości mieszkańców. Gmina Brusy z wynikiem 580 głosów zajmuje obecnie pierwsze miejsce w województwie pomorskim i 18 miejsce w kraju (stan na 5.12.2020r.). Aby oddać głos, należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Głosowanie trwa do końca roku. Opis projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

Gmina Brusy jest już pewna otrzymania masztu flagowego, ponieważ minimalną ilość głosów uzyskała już w listopadzie. Aby znaleźć się w pierwszej trójce w kraju potrzeba ponad 5 tysięcy głosów. Liczy się aktywność internautów. - Serdecznie dziękuję naszym mieszkańcom, którzy już wzięli udział w głosowaniu w ramach rządowej kampanii „Pod Biało-Czerwoną”. Wiemy, że musiało zagłosować 100 osób, ale w naszej gminie zagłosowało dużo więcej. Kampania jednak wciąż trwa. Zapraszam wszystkich do głosowania, bo trzy gminy, których mieszkańcy oddadzą najwięcej głosów, odwiedzi Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wygrana byłaby także doskonałym zwieńczeniem jubileuszu, który w tym roku świętuje Gmina Brusy. Dokładnie 100 lat temu, w 1920 roku, miejscowość powróciła bowiem do macierzy.

To nie pierwsza taka rywalizacja prowadzona z innymi gminami w Polsce. W tym roku Brusy wygrały pieniądze na zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To nagroda na wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Produkcja pojazdu dla Brus już trwa.

126004803_2027741510696051_717364569016512464_o.jpg

piątek, 04 grudzień 2020 14:57

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2020

Napisane przez

Piątego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, aby podziękować wszystkim osobom, które ofiarowują nam swoją bezinteresowną pomoc.  

Rok 2020 upływa pod znakiem koronawirusa. Wiele osób z naszej gminy włącza się w pomoc dla innych, aby łatwiej było im znosić trudy epidemii. Tu należą się podziękowania wszystkim, którzy wspierają naszych seniorów, robią im zakupy czy zwyczajnie zadzwonią, aby zapytać jak się czują.

Na wdzięczność zasługuje także grupa bruszan, która aktywnie włączyła się w szycie maseczek dla naszych mieszkańców. Łącznie 57 osób uszyło 12.500 maseczek, dzięki którym mogliśmy zrealizować akcje #BrusySzyjąMaseczki oraz #MaseczkadlaSeniora. Środki ochrony przekazaliśmy także do placówek szkół, służb porządkowych i ratunkowych, ośrodków zdrowia, parafii, punktów handlowych i jednostek organizacyjnych Gminy Brusy.

W piątek 4 grudnia, burmistrz Brus spotkał się z koordynatorką akcji szycia maseczek panią Agnieszką Zblewską. Chcąc docenić pracę i poświęcenie szyjących burmistrz przekazał wszystkim upominki i podziękowania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Gest ten doskonale wpisał się także w atmosferę zbliżających się Mikołajek.

Doceniając wolontariuszy, myślami wspominamy również wszystkich, którzy ofiarnie pomagali Gminie Brusy i bruszanom po nawałnicy z sierpnia 2017 roku. - Była to wielka tragedia, której skutki odczuwamy do dziś. Wielkie wsparcie, które otrzymaliśmy z wielu stron, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cały czas o tym pamiętamy i dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, szczególnie wolontariuszom, którzy odwiedzali naszą gminę i udzielali bezpośredniej pomocy. Często robili to anonimowo, o wielu osobach pewnie nawet nie wiemy, ale chcemy im serdecznie podziękować, 3 lata temu, w ubiegłym roku, dziś i przez kolejne lata. – mówi burmistrz Brus Witold Ossowski.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Dziś (04.12) w parku oraz przy Urzędzie Miejskim w Brusach stanęły dwie wysokie choinki. Oświetlone drzewka niedługo będą cieszyć oczy przechodniów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza okazja do ich podziwiania będzie już w najbliższą niedzielę, kiedy to 6 grudnia obchodzić będziemy Mikołajki. Świąteczne ozdoby wiszą już także na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Gdańskiej witając kierowców wjeżdżających do Brus od strony Chojnic.  

Zapraszamy do wykonywania sobie zdjęć przy choinkach i oznaczania naszego facebookowego profilu „Miasto i Gmina Brusy” na swoich fotografiach!

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12